vimeo
youtube

Strona główna » Ogłoszenia » Ponieważ niemal każdy z oponentów...

Ponieważ niemal każdy z oponentów...

Publikacja: 2009-12-06

Ponieważ niemal każdy z oponentów operuje pojęciami z programowej bazy danych, przez co dochodzi do pozornego z nimi konfliktu (według ich mniemania), który w naszych oczach jest jedynie zrozumieniem, iż w tej chwili nie są oni w stanie pojąć naszych działań, więc nie ma możliwości wykładania im przyczyn naszego odmiennego stanowiska, dopóki nie doświadczą tego samego co my, dlatego pragnę tylko przypomnieć, że krótkie z nimi swarliwe dysputy mają wyłącznie na celu niedopuszczenie do tego, by inni niewiedzący, ale już kierowani sercem ku wyzwoleniu, nie zostali przez owych niewiedzących ściągnięci z drogi poznawania prawdy.

Dlatego przytoczę tu krótki wpis, jaki przed chwilą zamieściłem i w KW:

Pragnę tylko zwrócić uwagę na to, że to duch doświadcza życia i ewoluuje poprzez duszę w ludzkim ciele przyobleczonym w ludzką świadomość. Gdy ludzka świadomość jest zmanipulowana, człowiecza "cielesność" przejmuje władzę nad duchem, a zarazem manipuluje innymi duchami poprzez ich cielesną świadomość, przez co duch się stacza, umiera i nie z własnej woli przechodzi pod nowe Prawo.

Gdy mówimy o zakazie zwodzenia, nie oznacza to, iż nie będzie można kierować się wolną wolą, ale że owa wolna wola będzie dotyczyć tylko duszy i ducha (poprzez zjednoczenie się duszy z ciałem)... Przypominam, że obecnie toczy się na tej planecie wojna o dusze... Tymczasem logika ludzka wciąż odnosi to do ludzkiej cielesnej świadomości, która nie potrafi dokonywać właściwych wyborów chociażby dlatego, że jest zamroczona energetycznie i jest w stanie informacyjnego upadku.

Dopiero pojęcie o całości umożliwia wejście w duchowe doświadczenie, które dopiero pozwala całość objąć należytym zrozumieniem. Tymczasem często głos w tej sprawie starają się zabrać ci, którzy mają wprogramowaną w nich "wiedzę systemową" i żadnego duszebnego i duchowego doświadczenia na swoim koncie. Błądzą, ale przez swoje wprogramowane im błądzenie zwodzą zarazem tych, którzy szukają dróg wyzwolenia z iluzji. Tak jak nawiedzony, który posługuje się iluzją, jaką stworzono do okiełznięcia ludzkiej świadomości. Posiadł podsuniętą mu przez system wiedzę, która sama nim steruje, niszcząc wolę jego ducha oraz poprzez niego ducha innych osób.

Pamiętajcie, że niewiedza nie jest usprawiedliwieniem na hamowanie rozwoju u innych, jest ułomnością, rakiem i ja muszę o tym przypominać, bo inaczej nie wyciągnę z grobu tych, po których już można sięgnąć... Więc jeśli już mamy mówić o wolnym wyborze, to mówmy o nim wówczas, gdy taki człowiek pozna już prawdę w doświadczeniu i będzie sam w stanie dokonać wyboru, bo jak na razie to niemal każdy żyje jego iluzją.

Dlatego powiedziałem, że przyszedłem złamać wolę zła na tej planecie, zła niewiedzy, zła ludzkiej słabości, zła odcięcia od duszy i ducha... :) I to się uda, żaden kościół, żaden rząd, żadna armia USA już tego nie powstrzyma... :)

Królestwo niebieskie się otworzyło. Zmiany są tylko kwestią czasu i jakości naszych starań...