vimeo
youtube

Energia duchowa każdej osoby odpowiada za jej zdrowie, uczucia, emocje. Za całe życie w ogólnym sensie tego znaczeniu. Natomiast Artefakty to zaklęcia o odpowiedniej mocy i sile, świadomie wypowiadane przez ludzi, którzy wierzą w ich sens. Pracując nad sobą samym stosunkowo zwiększa się znajomość artefaktów i umiejętność ich wykorzystywania w codziennym życiu.