vimeo
youtube

DUCHY. KOSMICZNE NIEWOLNICTWO CZŁOWIEKA

Oprawa miękka, 330 stron

Autor, medium, astralny podróżnik, na podstawie osobistych wypraw do zaświatów i innych wymiarów przedstawia wstrząsający opis zrodzenia ludzkiej cywilizacji, ustawicznej walki z Panami Tego Świata oraz na pocieszenie: wygląd drugiej strony życia. Opisuje spotkanie z obcymi cywilizacjami i udostępnia adresowane do ludzkości przesłania, dzięki którym można zajrzeć za kurtynę sceny życia, a także praktycznie, bez iluzji szkół ezoterycznych, zapanować nad własnymi emocjami i myślami i bez pośredników wejść na ścieżkę prawdy i duchowego wzrostu. Wprowadza w to, co zwie się sekretną wiedzą, o czym milczą wszelkie zakazane księgi. Ta książka to spis zdumiewających doświadczeń, a zarazem kopalnia wiedzy. To odsłona tego, o czym dotąd żaden autor na świecie nie wspominał z tej prostej przyczyny, że nie było to mu dane.

"...Gra toczy się w wielu wymiarach i na różnych poziomach świadomości. Są zaangażowane w nią siły stojące niemal u kresu doskonałości. Dla człowieka już samo uczestnictwo w tej grze oznacza awans. Na szczęście siły opiekujące się ludzką rasą mają cele zbieżne z naszymi. Oczy całego wszechświata są teraz zwrócone na Ziemię. W ostatnim czasie dokonał się przełom w rozumieniu zasad gry i nawet nasi przeciwnicy odstępują od swoich idei i przez człowieka usiłują wzmocnić własną świadomość..." - ta zapowiedź dobitnie ilustruje rangę zawartych w tej pozycji treści i nie ma co ukrywać, są one wyłożone z precyzją chirurgicznego nożna, z tym zastrzeżeniem, że operacja dotyczy umysłu i obszarów duchowych.

Co najbardziej zdumiewa, to fakt, iż słowa uderzają bezpośrednio w podstawy rozumienia rzeczywistości i na bieżąco toczą walkę z ego i nakazanym przezeń starym widzeniem świata. I chcemy tego czy nie, są tak zakodowane, iż siłą tajemnicy i własnej mocy znajdują odzwierciedlenie bezpośrednio w obszarach podświadomości, znajdując tam potwierdzenie dla podnoszonych prawd. Najzwyczajniej w świecie każdy, kto czyta tę książkę, przyznaje potem przed samym sobą, iż jego widzenie świata uległo zmianie nie tyle pod wpływem czyichś słów, co ze względu na przewartościowanie poglądów, które automatycznie i za przyzwoleniem głosu ducha dokonało się w tych obszarach przynależnych umysłowi, które stykają się z tzw. pamięcią genetyczną, czyli antyumysłem.

Książka zniewala ogromem materiału, którym autor stara się uzasadnić to, co wskazuje na zasadność argumentacji, grawitującej pozornie w obszarach nieweryfikowalnej wiedzy. Pod tym względem jest to dosłownie kopalnia zdumiewających informacji, z których spokojnie można byłoby wykroić kilka opasłych ksiąg, przed czym ustawicznie ucieka autor, optujący za tzw. podawaniem prawdy w pigułce.

Już słowo wstępne, w którym autor przedstawia własną drogę w światy wielowymiarowe, potrafi zafascynować niejednego obytego z tematyką ezoteryka. Może dlatego wielu tzw. zawodowców wciąż szuka u autora potwierdzenia własnych domysłów oraz słów wyjaśniających prawdę odkrytą na nowo.

Kolejne rozdziały, to prócz relacji z seansów spirytystycznych i opisów wędrówek astralnych po światach przynależnych nie tylko ludzkiej ewolucji, ale i po światach zamieszkanych przez inne cywilizacje, zawierają to, co najbardziej wstrząsa: przyczynę powstania gatunku ludzkiego, na co zgodę wyraziły zaświaty, czyli nasz prawdziwy dom, oraz mechanizm sprawowania nad nami kontroli, dzięki której Obcy i panujący nad nimi i nami Władcy Tego Świata utrzymują ten poziom w stanie ciągłego napięcia, wojen i cierpienia, co nie ma nic wspólnego z aktem podpisanym między ludzkością a Obcymi, dzięki któremu ludzkie dusze zgodziły się ewoluować na tej planecie.

Dzięki przekazowi Czytelnika, istocie penetrującej wszechświat z pozycji outsidera, autor przedstawia sposób sprawowania nad nami bezpośredniej kontroli za pomocą samopowielającego się oprogramowania, a dzięki spotkaniu z przedstawicielem innej cywilizacji - taką metodę tłumienia oprogramowania, aby można było stworzyć nowy wzór matrycy i całkowicie wyzwolić się spod nacisku tych emocji i myśli, których nie pożądamy, co do tej pory było dane tylko mistrzom, a co z powodu energetycznej budowy naszego organizmu czyni z nas bezwolne narzędzie w rękach rządzących nami Bogów.

Nadto Orin, symbol graficzny, którego oddziaływania nie sposób zmierzyć radiestezyjnie, gdyż ustawicznie zmienia swoją charakterystykę, pozwalając nie tylko na zmiany w matrycy, ale również na inicjowanie zmian duchowych poprzez zmianę wzorca energetycznego - kto wie czy nie jest on największym darem, jakim obca cywilizacja za pośrednictwem autora zdecydowała się wspomóc nasz rozwój. Instrukcja jego stosowania, choć dziecinnie prosta, przynosi zdumiewające skutki, a co najważniejsze, uruchamia latarnie w obszarach astralnych, otwierając umysły na świat subtelnych energii.

Tytuł książki nie przez przypadek mówi o kosmicznym niewolnictwie. Każdy, kto zapozna się z dokumentacją, z przerażeniem stwierdzi, że Matrix w stosunku do rzeczywistości wygląda jak bajeczka dla grzecznych dzieci. Jednakże nie jest tak źle. Świat astralny przewidział, że Obcy (Bogowie) złamią warunki umowy i poprzez oprogramowanie, które autor szczegółowo omawia, będą usilnie dążyć do podporządkowania im naszego gatunku. Zawieszone między wymiarami agendy, siłami naszych wywiadowców (nie tylko Jezusa) od początku utrzymują tę wiedzę w nas, pozwalając na jej odsłonę w odpowiednim czasie. Autor jest jednym z tych, któremu powierzono zadanie głoszenia o tym, co już objawione być może. I choć wciąż ową wiedzę niszczy oprogramowanie, zwłaszcza religijne, to już rozpoczął się odwrót od starego i nic i nikt nie jest w stanie tego zatrzymać.

Sporo uwagi autor poświęca rzeczywistemu, materialnemu obrazowi rzeczywistości, gdzie niszczy się wynalazki mogące uczynić człowieka wolnym, jak chociażby umożliwiające dostęp do wytwarzania darmowej energii czy do technik umożliwiających całkowite wyleczenie z wszelkich chorób bez stosowania środków farmakologicznych. Obraz jest przerażający. Naukowców się morduje, wynalazki ukrywa, metody leczenia dławi w zarodku. Za to podsuwa się nam zatrutą żywność, podaje leki i szczepionki przynoszące śmierć, tworzy wrogie człowiekowi środowisko naturalne, tłumi duchowość poprzez religijną utopię, nie mającą nic wspólnego ze słowami Jezusa, ogranicza wolność, reżyserując walkę z terroryzmem, oraz opracowuje plany mające o 90% ograniczyć ludzką populację!

Oczywiście to nie wszystko, co można znaleźć w tej zdumiewającej książce. Jej zakres przewyższa wszystko, co można gdziekolwiek znaleźć, z tej prostej przyczyny, że jak dotąd autor jest jedynym posłańcem, któremu dane było zapoznać świat z pewnymi faktami. Jednak to stąd popłynie strumień prawdy, który po czasie spotka się z innymi, odsłaniając na stałe nowy, rzeczywisty duchowy kościec człowieka. I tylko od nas zależy, czy będziemy uczestniczyć w biegu ku zrozumieniu świata, czy też spoczniemy w śnie iluzji, niczym bezduszne maszyny, gotowe poszerzać krąg własnego cierpienia.

Trafnie podsumowują to wieńczące dzieło słowa samego autora:

"Jesteśmy kosmicznymi niewolnikami, ale jednocześnie dysponujemy duchową bronią, która jest po stokroć potężniejsza od technologii i wiedzy Obcych. Fakt jej istnienia wymazano jednak z naszej pamięci. Ale kiedy człowiek uświadomi sobie własną moc, kiedy zajrzy w głąb siebie i sięgnie po siły pozostające w dyspozycji jego własnego ducha, odkryje zdziwiony, iż jest równy wszystkim bogom tego świata, a nawet ich przewyższa pod wieloma względami. I pojmie, jak niewiele mu trzeba, by zbudzić się z długiego snu nieświadomości..."

"...Miotamy się w zaklętym kręgu pragnień i myśli, ani podejrzewając, iż nie jesteśmy główną przyczyną ich powstania, a jedynie instrumentem je aktywizującym i pomnażającym, który od czasu zrodzenia naszego gatunku istnieje na posługę Panów Tego Świata.

Żyjemy w świecie pełnym bólu i cierpienia, nie zdając sobie sprawy z tego, iż człowiek posiada w sobie moc, która może go z tego bólu i cierpienia wyzwolić. Moc, dzięki której może on zajrzeć nie tylko za kurtynę życia i śmierci, ale i poznać wiele tajemnic wszechświata, a także - co najważniejsze - posiada on moc zdolną wyrwać go zaklętego kręgu pragnień i myśli i poprzez odnalezienie swojego prawdziwego umysłu przejąć całkowitą kontrolę nad swoim życiem, nad życiem bliskich, nad życiem całego gatunku!

Wiedzę o tym maskują przed nim samopowielające się programy, każące mu wierzyć w to, że świat musi być miejscem kaźni, a okrutni Bogowie ze Starego Testamentu (mordujący całe narody wedle własnych zamysłów) są niekwestionowalnym prawem moralnym, potęgą, której musimy służyć z racji zrodzenia na tej planecie. Nic bardziej błędnego. Zamotani w sterujące nami oprogramowanie religijne, państwowe i kulturowe, jesteśmy pędzonymi na rzeź zwierzętami, bateryjkami, które niezmordowanie produkują energię (emocję i myśli) na potrzeby Władców Tego Świata.

Kościoły, Rządy, Prawo Obyczajowe, Prawo Kulturowe i Prawo Naukowe są tak skonstruowane, iż człowiek z całej swojej duszy wierzy w to, iż wojny, ludzka krzywda, nienawiść i cierpienie są i będą po wieki wkomponowane w jego życie, gdyż nic i nikt nie jest w stanie wyrwać go z tego piekła rozpaczy, o czym od dziecka przekonuje go wsączana w jego umysł zatruta wiedza, wiedza, która mocą nauki i kościoła zniewala jego umysł i duszę już od pierwszego uderzenia serca.

Nikt nie mówi prawdy nie dlatego, że oznacza to ból i śmierć, ale dlatego, że dostęp do prawdy oznacza posiadanie władzy nad drugim człowiekiem. Nawet tzw. ośrodki duchowego wzrostu zamykają dostęp do owej wiedzy w złudnym blasku misteriów, każąc wierzyć, iż poznanie osiąga się po wielu żmudnych latach wyrzeczeń i pracy nad sobą w odosobnieniu. To kolejny mit. Wiedzą o tym doskonale wszyscy, dosłownie wszyscy, którzy uczestniczyli w jakichkolwiek kursach rozwoju duchowego czy manipulowania energiami, bo wyszli z nich pokiereszowani na ciele i umyśle, zasilając rzeszę owieczek do strzyżenia.

Jestem tym, który widział światy niedostępne człowiekowi nawet po śmierci, jestem tym, któremu dano prawo do głoszenia tej nowiny, jestem tym, który odsłoni przed wami to, co było dotąd zakryte, dzięki czemu zyskacie prawo do wyzwolenia się od myśli i pragnień, prawo do poznania mechanizmów rządzących tym światem, prawo do zapanowania nad własnym życiem oraz prawo do jego zmiany pod kątem własnych ustaleń.

Nadszedł czas poznania prawdy, czas scalenia tego, co kościół zręcznie podzielił - człowieka duchowego i fizycznego w jeden zwarty i doskonały twór: w was, którzy już nigdy nie dacie się zwieść pozorom, a jeśli już ulegniecie iluzji, to tylko z własnego wyboru. Ja wskażę wam drogę do zwycięstwa i pomogę nieść sztandar waszego wyzwolenia. Takie jest moje przeznaczenie i taką złożyłem przysięgę, nim ukazano mi to, czego część przed wami odsłaniam..."

Powrót do sklepu
 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO

Informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies.

W trosce o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną oraz polityką prywatności.

X
OK, przeczytaj więcej
Szanowny Kliencie

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

ZgodyPolityka prywatności
Wyrażenie zgody

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez: WYDAWNICTWO ORIIN Zbigniew Popko

Cele przetwarzania danych
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
Podstawy prawne przetwarzania danych
 • marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 • realizacja zamówienia/zlecenia klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 • pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych
Odbiorcy danych

Administrator oraz podmioty przetwarzający dane na zlecenie administratora danych, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontrolowanie plików cookie

Zakres akceptacji plików cookie możesz ustawić w swojej przeglądarce, zgodnie z ustawioną polityką cookie.

Polityka prywatności / cookies
Firma WYDAWNICTWO ORIIN Zbigniew Popko, właściciel serwisu https://www.popko.pl/, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.
§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest WYDAWNICTWO ORIIN Zbigniew Popko . W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: autor@popko.pl.

§2 Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis https://www.popko.pl/ umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę https://www.popko.pl/ (telefonicznie, mailowo) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

§3 Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy

Podmioty wymienione w §3 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§4 Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: autor@popko.pl Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

§5 Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do:

zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

§6 Newsletter

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do WYDAWNICTWO ORIIN Zbigniew Popko wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej strony https://www.popko.pl/ zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera. Newsletter wysyłany jest e-mailem. Wydawnictwo Oriin zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomość są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych https://www.popko.pl/.

Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję