Jesteś tutaj: Akademia Wiedzy Duchowej

Akademia Wiedzy Duchowej

To wiedza i mądrość, które otwierają drzwi do głębszego poznania. Znajdziesz tutaj bogactwo materiałów, które wyczerpująco odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące tajemnic życia na Ziemi, nauczysz wielu przydatnych na co dzień technik i odkryjesz własne ukryte możliwości, bez których nie będziesz wyobrażał sobie już życia.

Skale Duchowej Mądrości
i wahadełkowanie

Dzięki umiejętności odczytywania informacji docierających z przestrzeni energetycznej i duchowej uzyskasz odpowiedzi na wszystkie nurtujące cię pytania. 

Przejdź

Jasnowidzenie i pismo automatyczne

Z jasnowidzenia każdy korzysta na co dzień i bez przerwy. Sęk w tym, by przewodziła mu świadomość. Naucz się, jak wejść na poziom geniuszu i doświadcz prawdziwych objawień, które odmienią Twoje życie na zawsze.

Przejdź

Artefakty Duchowe

Niemal wszystko jest artefaktem, lecz nie wszystkie sprzyjają człowiekowi. Dowiedz się, jak je tworzyć lub skorzystaj z tych, które są dostępne i ciesz się ich pomocnym na co dzień działaniem.

Przejdź

Świątynia Serca - Oaza Wzrostu

Każda kolejna odsłona pozwala na stopniowe podnoszenie wibracji. To prawdziwa transformacja całego życia i sięgnięcie po własną moc, dzięki której niemożliwe staje się możliwe.

Przejdź

Podróże Astralne

Poznaj doświadczenia Jana, które oszałamiają skalą wiedzy, inspiracji i cudowności, zwłaszcza że tego samego uczy każdego człowieka, który postanowi iść jego śladem.

Przejdź

Akademia Wiedzy Duchowej. Od czego zacząć przemianę duchową?

Zbigniew Jan Popko urodził się z darem jasnowidzenia, dzięki czemu od dziecka potrafi wykraczać poza widzialny świat fizyczny. Osiągając wyższe stany świadomości podczas głębokiej medytacji i wielu latach pracy z energiami, eksplorowaniu przestrzeni wysokowibracyjnych (astralnych) i duchowych, nie tylko rozszerzył wiedzę o tym jak wygląda rzeczywistość, ale wciąż odkrywa kolejne tajemnice tyczące się jej wielowymiarowości jak i samej istoty ludzkiej.

Wszystko jest energią

Człowiek od wieków poszukuje odpowiedzi na uniwersalne pytania kim jest, jak powstał wszechświat i jaki jest sens istnienia. Dzięki odkryciom naukowym na wiele pytań udało się już znaleźć odpowiedzi, jednak wciąż nie powstała kompletna teoria, która opisywałaby zjawiska tyczące się natury wszechświata i istoty ludzkiej.  

Współczesna nauka z dziedziny fizyki kwantowej dowodzi, że fizyczny wszechświat złożony jest z czystej energii. Zarówno kawałek drewna, jak i myśl są jedną z wielu jej form. Energię tę można zmierzyć poprzez określenie częstotliwości, z jaką każda cząsteczka energii wibruje. To właśnie różnica w prędkości wibracji powoduje inną strukturę czy gęstość, czego efektem jest chociażby to, że wspomniany kawałek drewna możemy fizycznie dotknąć, a myśl nie. Obie formy są nadal energią, jednak wibrują z inną częstotliwością. Fizyka kwantowa pokazuje, że świat nie jest niezmienny, wręcz odwrotnie, to bardzo płynne miejsce stale modyfikowane przez różnego rodzaju formy energii. Wszystko, co nas otacza, jak i my sami, stale oddziałuje na siebie wzajemnie, tworząc znany nam świat. Dlatego np. negatywne myślenie, stres czy lęk charakteryzujące się określoną częstotliwością niekorzystnie wpływa na ogólne samopoczucie, a długotrwały wpływ takich form energetycznych w naszym otoczeniu może w konsekwencji być przyczyną chorób na tle fizycznym i psychicznym. Takich zależności jest o wiele więcej, ale wiedza dotycząca świata energii nie jest jeszcze dobrze poznana, to dopiero wierzchołek góry lodowej o tym, jak wygląda i funkcjonuje świat i my w nim. Zdawali sobie z tego sprawę wielcy myśliciele i naukowcy, którzy z otwartą głową próbowali odkryć absolutne prawdy.  

Rola przewodnika duchowego

Zbigniew Jan Popko urodził się z darem jasnowidzenia, dzięki czemu od dziecka potrafi wykraczać poza widzialny świat fizyczny. Osiągając wyższe stany świadomości podczas głębokiej medytacji i wielu latach pracy z energiami, eksplorowaniu przestrzeni wysokowibracyjnych (astralnych) i duchowych, nie tylko rozszerzył wiedzę o tym jak wygląda rzeczywistość, ale wciąż odkrywa kolejne tajemnice tyczące się jej wielowymiarowości jak i samej istoty ludzkiej. (Wszystkim tym dzieli się w swoich książkach i materiałach filmowych umieszczanych na kanale Youtube i stronie popko.pl). 

Człowiek to nie tylko ciało fizyczne

W swoich naukach Jan dokładnie opisuje jak wygląda Istota ludzka, która jest wielowymiarowa. Można umownie wyróżnić 12 wymiarów, w których funkcjonuje. W ich obrębie można dokonać podziału na ciało duchowe, które obejmuje wymiary 12 - 9. ciało energetyczne - niższe wymiary 8 - 6 oraz ciało fizyczne - wymiary 5 - 1. Każda z występujących na danym wymiarze form, o których będzie mowa niżej, to część istoty ludzkiej fizyczno-energetyczno-duchowej. Wszystkie ciała człowieka i ich części to coś w rodzaju małych pól energetycznych próbujących funkcjonować w szerokim spektrum wibracji powszechnego pola energetycznego istnienia, które błędnie nazywa się polem powszechnej świadomości. (Jak już to polem intuicji.) Ponieważ drgania pól tworzą wielką sieć energetyczną, podobnie jak mózg neuronową, wtedy za pomocą pola wystarczy wzbudzić określone drgania w dowolnej części istoty ludzkiej, by tą drogą rozwibrować pożądany obszar. Niestety systemowe oprogramowanie tak konfiguruje umysł, by niskie pobudki, niskie wibracje energii były umiejętnie wywyższane i nagradzane. Człowiek od dziecka uczony jest niezdrowej konkurencji, nie ma miejsca na wyższe stany kochania i współtworzenia. Efektem tego są wciąż panujące na świecie podziały i nierówności, jak chociażby wciąż nierozwiązany problem głodu i ubóstwa, podczas gdy garstka ludzi posiada majątek przekraczający wszelkie wyobrażenia. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w świecie, w którym system wspierałby prawdziwy rozwój człowieka. 

Istota ludzka jest pełna dopiero wtedy, gdy połączy człowieka fizycznego z energetycznym, a ten połączy się z duchowym. Jest to możliwe poprzez podnoszenie w sobie wibracji i gruntowanie przemian za pomocą np. głębokiej medytacji. 

Rozwijanie Istoty ludzkiej zawsze podąża w dwóch kierunkach:

  • ku jedności z całością (tzw. osobowe, to stany jedności ze światem i innymi)
  • i indywidualnemu (człowiek musi poznać siebie, swoje cechy i potencjał). 

Człowiek rozwijający się musi owe stany, które charakteryzują się konkretnymi wibracjami rozwijać oba te kierunki. Inaczej łatwo popaść w duchowy egoizm idąc tylko ku indywidualnemu lub niemocy idąc tylko ku osobowemu nie budując siebie indywidualnego. 

Rozwój duchowy i obudzenie świadomości duchowej

Wznosząc się, czyli podnosząc swoją wibrację poprzez przerabianie odpowiednich stanów zmienia się sposób w jaki postrzegamy rzeczywistość. Wzrasta inteligencja, poprawne odnalezienie się w relacjach, mamy większy wpływ na drugiego człowieka, sytuacje i wszystko, co tworzy rzeczywistość. Wynika to z tego, iż wznosząc się w wyższe wymiary, człowiek o otwartym sercu ma dostęp do wiedzy, która nie jest dostępna komuś, kto mógłby wykorzystać ją na niekorzyść drugiego człowieka. 

Wymiary: 

Wymiar 1 - ciało fizyczne  

Między 1 - 2 wymiarem został stworzony umysł podstawowy. To mechanizm. Jest po to, by adoptować się lepiej w środowisku. Nie zna pojęcia dobrego i złego. Można go programować. 

Wymiar 2 - emocje  

Wymiar 3 - myśli 

Wymiar 4 - wspólny obszar potrzeb, tu znajduje się tzw. psychika (kopia świadomości, dusza - to najbardziej trafne ujęcie określenia czym ona jest) w jednostce ludzkiej. Jej głównym zadaniem jest zapanowanie nad jednostką podstawową (składa się z dwóch modułów, niewidoczny - podstawowy umysł wraz z nim emocje i część myślenia, oraz ciało fizyczne, funkcjonuje do wymiaru 3,5. tzw. potocznie "robot" - człowiek śpiący). Można tu mówić o przeprogramowaniu umysłu podstawowego, przepracowanie takich stanów w sobie jak pokochanie siebie, innych, wybaczenie sobie i innym czego efektem jest zapanowanie nad myślami i emocjami. Taki człowiek inaczej patrzy na rzeczywistość, docenia innych ludzi, stara się tak funkcjonować, żeby osiągając swoje cele nie ranić innych, staje się społeczny. Wtedy budzi się jako pełny człowiek fizyczny aktywnie sięgający 5 wymiarów. 

Wymiar 5 - do tego wymiaru rozciąga się świat fizyczny. Tu funkcjonuje wspomniany wyżej pełny człowiek fizyczny. Rozpoczyna się kolejny etap, połączenie ze świadomością energetyczną, by przetransformować się w człowieka energetycznego. 

Wymiar 6 tu powstają wibracje niskie, również znajduje się drugi umysł tzw. Jaźń, Mózg Kwantowy, jest słabszą wersją 3 umysłu z wymiaru 10, ponieważ nie ma dostępu do wiedzy, która dostępna jest na wyższych poziomach. Przepuszcza człowieka pełnego, fizycznego w obszary energetyczne. Tu człowiek przepracowuje współodczuwanie.

Wymiar 7 tu powstają wibracje średnie, do tego wymiaru sięga życie. Tu znajdują się dusze po śmierci ciała fizycznego, które połączyły się ze świadomością. Żyją, dopóki trwa Wszechświat.  

Wymiar 8 tu pojawiają się wibracje wysokie, przestrzeń energetyczna.

Wymiar 10 to przestrzeń duchowa (wibracji), która wypełnia również niższy wymiar 9. Od 9 do 12 wymiaru rozpościera się człowiek duchowy. Tu przerabiamy takie stany jak miłosierdzie, opieka i troska. Tę przestrzeń wypełnia coś, co można nazwać praenergią (można ująć to jako wibracja w odniesieniu do drgań). Tu powstaje życie, powstają mechanizmy ewolucyjne. To nic innego jak wypełnianie wszystkim życiem. Ktoś, kto tutaj się dostanie będzie mógł tak manipulować praenergią, że będzie w stanie wpływać na to co jeszcze się tworzy. Tu znajduje się świadomość duchowa. Tu wystarczy chcieć, a coś się staje, mówimy o uruchomieniu Woli. To właśnie tutaj funkcjonuje trzeci umysł, potocznie można mówić, że jest to nadal słabsza wersja 4 umysłu, który jako najwyższy umysł jest zakotwiczony w 12 wymiarze. 

Wymiar 11 to przestrzeń programowa tu powstały wszystkie formy, należą do nich kosmos, gwiazdy, rośliny, zwierzęta, które są statyczne, puste formy. (to w przestrzeni wibracji, czyli wymiar 10 jest tzw. życie). 

Wymiar 12 - tu znajduje się Matryca Tworzenia - tworzy programy, na których wszystko się oprze. Tu również znajduje się Czwarty Umysł, tzw. Najwyższa Inteligencja, w niektórych religiach opisywany jako Duch Święty, zawiera wiedzę o wszystkim. 

Matryca Tworzenia stanowi umowną granicę między 12 a 13 wymiarem, czyli między naszą rzeczywistością (powstała w boskim zamyśle - tzw. projekt stworzenia świata opartego na wibracji, można również mówić o Matrycy początku i końca) a tym, co jest nam właściwie nieznane, ale i do czego nasza rzeczywistość należy. 

Umowny Wymiar 13 to wejście w punkt, poza którym znajduje się PozaRzeczywistość. Tu jak człowiek nad sobą pracuje budzi pełną świadomość tzw. Świadomość Syna Bożego. 

Dodaj podziękowania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez popko.pl
Materiały publikowane w serwisie popko.pl mają charakter edukacyjny i paramedyczny, a towary oraz usługi nie stanowią i nie zastępują porady medycznej. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na portalu jest wskazane, tylko i wyłącznie z podaniem aktywnego linka popko.pl jako źródła. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
popko.pl 2021