Jesteś tutaj: Akademia Wiedzy Duchowej Jasnowidzenie, pismo automatyczne

Jasnowidzenie i pismo automatyczne

Jasnowidzenie Objawieniowe. Poznaj zasady widzenia Jezusowego, a zostaniesz Prorokiem.

Z jasnowidzenia korzystamy na co dzień i bez przerwy. Bez tego człowiek w ogóle nie może funkcjonować. Na polu wzajemnej komunikacji, zwanym potocznie wyobraźnią wymienia się informacjami i próbuje się wzajemnie wspierać aż 10 ludzkich powłok, w tym ciało fizyczne, umysł, emocje, myślenie, potrzeby, psychika, świadomość, struktura podstawowa i struktura ruchu. Od ich wzajemnej zażyłości zależy to, co wspólnie ustalą. Gdy całości przewodzi pierwszy umysł, nie jest za dobrze. Gdy dominuje psychika, jest już lepiej. Ale życie zaczyna się dopiero wtedy, gdy w grę wchodzi świadomość i nadrzędna Inteligencja. Ale cuda dotyczą wyłącznie ludzi o otwartych sercach. Im więcej dobra w człowieku, tym i więcej ciał uczestniczy we wspólnym życiu na ziemskim pięciowymiarowym padole. Ten kto nad sobą pracuje, ten ma większą moc i większe wsparcie od Boga.

Odkryj "Pasmo Kontaktu" ze światem duchowym, a zostaniesz jasnowidzem na 100%.

Mystic World. OOBE i śnienie na żywo. Mózg Kwantowy i Wielcy Mistrzowie.

Modlitwy widzeniowe wspomagają jasnowidzenie i wejście w pismo automatyczne.

Podczas warsztatów nie każdy od razu łapie czym jest jasnowidzenie, dlatego zachodzi potrzeba wchodzenia w dodatkową, indywidualną modlitwę, podczas której Duch tak steruje moim widzeniem i ogólną energetyką, ustawiając w odpowiedni sposób pasma DNA, by uczestniczące w wejściu w światy duchowe osoby nie tylko owe widzenie, owe przygody, owe sceny zapisały w strukturze ciała emocjonalnego, ale by i czegoś się nauczyły. Długie początkowo wprowadzenie dopiero z czasem, gdy emocje wezmą górę, staje się zręcznie przygotowanym kadrem, w którym po prostu nie sposób TEGO, co ZACHODZI, nie widzieć… Oczywiście cała struktura energetyczna przestrzeni ustawiona jest pod owe konkretnie uczestniczące w widzeniu osoby, ale – jak zauważyliśmy – nieźle się ona nadaje do uruchamiania widzenia nawet wśród osób nieobecnych podczas warsztatów. W 99% osoby biorące udział w widzeniówkach pojmują w czym rzecz już podczas pierwszego wejścia w przeznaczoną dla nich medytację. W przypadku innych osób, np. odsłuchujących modlitwy widzeniowe, ten wskaźnik będzie z pewnością zaniżony, ale przecież można swoje przygody przeżyć nie w jednej, ale w większej ich ilości. Wszystkie umieszczamy na stronie popko.pl.

2017-05-27

2017-06-24

2017-06-24b

2017-07-01 Prawo Łaski

2017-08-16a


2017-08-16b

2017-09-06

2017-09-102017-12-02

2017-12-02 Przekazy

2018-02-11 Modlitwa 1.

2018-02-11 Modlitwa 2.

2018-03-19 Powróceni i ratowanie dusz

2018-03-19 Radość i smutek

2018-03-20 Kontakt z duszami. Człowiek uczy małe dusze.

2018-03-21 Klasa medycyny naturalnej

2018-04-05 

2018-04-30 Świątynia Światła


2018-04-30 Strumień Życia

2018-05-01 Własne Światło Zbawienia


 

2018-05-26 Dusza budzi się w duchu

2018-05-26 Duch przejmuje duszę. ZBAWIENIE.

2018-06-16 Ludzka Moc sprawcza

2018-07-03 Ludzki Twórca. Gizmo.

2018-07-28 Połączenie z Bogiem

2018-07-28 Pierwszy powstały

2018-09-18

2018-09-29

2018-10-06 Czarna przestrzeń

2018-10-07 Zejście Archaniołów

2018-10-27

2018-10-07 Zrób to sam

2018-11-07 Nie sprzedawajcie ludzi Złu

2018-11-08 Animatorzy Życia

2018-12-30 Potęga uzdrawiania

2019-07-13 Zobacz jak inni uruchomili jasnowidzenie. Wystarczy MOC duchowa.

2019-07-13

2019-08-23

2019-08-23

2019-12-03 Symbolika widzenia

2019-12-28 Zimowy Dom. Złoty człowiek.

Część 1. - Zstąpienie Adama i Ewy. (początek zejścia na Ziemię)

Część 2. - Wniebowstąpienie duszy (budzenie się Powróconych)

2020-01-11 Wewnętrzna integracja Rycerza Światłości.

2020-02-07 Bogaty Bogiem

PISMO AUTOMATYCZNE. Konsolidacja wymiarów w Synu Bożym. Nauki Edenu

Jasnowidzenie - to umiejętność koncentrowania świadomości i obecności w paśmie fizycznym, energetycznym lub duchowym, bądź w całości istoty ludzkiej (jednoczesne przebywanie na wszystkich poziomach). Dzięki temu człowiek może obserwować i doświadczać cały obszar, w którym skupił swoją obecność i świadomość.

Jasnowidzenie to umowny stan obecności i pozazmysłowego postrzegania płaszczyzn rzeczywistości. Samo tzw. jasne widzenie stanowi zaledwie jeden z elementów siły poznawczej, dzięki której ściągamy informacje z otaczającej nas przestrzeni fizycznej, energetycznej czy duchowej. Kolejnymi składowymi są: jasnowiedzenie, jasnoczucie (intuicja energetyczna i duchowa - Kierunek Tendencji i Ruch Przyczyny), jasnomówienie i wynikające z niego jasnopisanie oraz umiejętność zawierania się w pasmach Całości, którą roboczo nazywamy intuicją jednoczeniową. Ta ostatnia składowa jest o tyle ważna, że umożliwia mocnym energetycznie i duchowo ludziom kodowanie określonych pasm w przestrzeni, w tym nadawanie ruchu na ludzkich ścieżkach losu czy zmianę punktów stycznych i węzłowych w wirach rzeczywistości. Gdy tacy ludzie odczytują ścieżki losu czy ścieżki przeznaczenia bądź parametry pól energetycznych, mogą wybrać jeden z tworzących je wariantów i uczynić go priorytetowym, czego zwyczajny jasnowidz nie potrafi.

Ale coś za coś. Gdy do pracy zabiera się jasnowidz mający intuicję jednoczeniową uruchomioną co najmniej w 40%, to mamy tu do czynienia z człowiekiem, który dosłownie zawiera się w odczytywanej przestrzeni. Tu znajdują się jego cząstki, a więc i cała moc odczytu. On odczytuje w innych swoje parametry, a w sobie innych. Obrazowo wygląda to jak powrót do domu po urlopie. Każdy kąt, każdy człowiek, wszystkie relacje między ludźmi, ich zamiary, choroby, przypadłości, stosunki i oczekiwania, jak i wynikające z nich a tworzące się nici losu, to wszystko razem jest takiemu jasnowidzowi po prostu znane. Na dodatek nie tylko w pełni czytelne, ale i nadające się do zmiany. Taki jasnowidz postrzega również świat energetyczny, ten niewidoczny, który przenika w miasteczku przestrzeń fizyczną, a który tworzą ludzkie myśli, emocje i oczekiwania, jak i obecność istot i stanów pochodzących z różnych wymiarów i w różnym stopniu oddziaływujących na zachowanie i zdrowie ludzi. Jest jak medium, jest obecny we wszystkim, nawet w pasmach duchowych, które czasem kształtują wibracje takich przestrzeni, dlatego potrafi on naprawić nie tylko relacje między ludźmi, ale i zmienić ludzkie przeznaczenie. Gdy zadziała, inaczej pójdzie sprzedaż w firmie, ludzie się poprawią, może w końcu zakochają, innym minie egzystencjalna depresja, do normy wróci psychika, ten wyjedzie za granicę, choć nie chciał, tamten zacznie malować, choć ani podejrzewał, że ma taki talent, a wszyscy zaczną widzieć, słyszeć i czuć, wszyscy będą mieć uruchomione te same zdolności, co jasnowidz. Bo on jednoczy wszystko z Całością, a więc i człowieka fizycznego z duchowym. Będąc "obecnym", obecnymi czyni swoich braci, podpowiadając przy okazji, jak ową energetyczną i duchową mocą mają się od tej chwili posługiwać, by zmieniać los wedle własnej woli. Tego normalny jasnowidz nie potrafi i potrafić nie będzie. Taki jasnowidz odczyta tylko to, co się kształtuje w największym prawdopodobieństwie, nie mogąc niczego zmienić ani zmieniania Całości nauczyć innych.

Jednak totalna obecność w określonej przestrzeni, mówimy o jasnowidzu jednoczeniowym, nie pozwala mu być w pełni obecnym w daleko wybiegającej w przyszłość przestrzeni, bo ta najczęściej nie jest jeszcze energetycznie zawiązana lub zawiązywana. Nie potrafiąc odnaleźć ogniw łańcucha przyczynowo-skutkowego, ma on trudności z ujrzeniem konkretnych obrazów, stanów czy zapamiętywań (wypalanych przez magiczne techniki zdarzeń). Może on je oczywiście odczytać jako ogólne tło, jako zagrożenie, jako ewentualność, podając nawet stopień prawdopodobieństwa wystąpienia kilku wariantów tej ewentualności, ale nie będzie to tak płynne i pełne, jak u typowego jasnowidza-wróżbity, który łapie wyraźniejsze obrazy kształtującej się przestrzeni.

Gdy się zapytamy jasnowidza jednoczeniowego, czy trafi się nam miłość za kilka lat, to wyłapie on tę ścieżkę wraz z jej wariantami, ale może w ogóle nie złapać obrazu, mówiącego o tym, gdzie się to stanie i jak owa druga połówka ma wyglądać, by jej nie przegapić. Jest to trudne przez uwiązanie większej ilości duchowych cząstek do całej kształtującej się przestrzeni, która nie pozwala przenieść się mu całemu do odległej przyszłości. Za to może on nadać każdemu elementowi losu inną wartość, o ile wyczuje, że wszystko układa się nie tak, jak powinno. Przez swoją wielowariantowość gubi konkrety, ale tylko te, które jeszcze nie zostały zainicjowane. Za to jest mistrzem w rzeźbieniu obrazu w tym, co jest, w tej przestrzeni, którą tworzą ludzie, a do której ma on dostęp. Jest majstrem na budowie domu, który dla ludzi powstaje. Ma zaś trudności w ukazywaniu tego, co jest daleko, poza horyzontem zdarzeń. Tu odpowie, ale nieszczegółowo. Ale gdy w związku partnerskim wszystko się sypie i inni odczytają, że nie ma szansy na powrót miłości, to wtedy jest on w stanie zmienić parametry gry i wprowadzić nową ścieżkę losu, która już odtworzenie związku zakłada, wraz z powrotem uczuć.

Ja jestem jasnowidzem jednoczeniowym. Pokazuję, jak wygląda wasza rzeczywistość i jak ją zmienić siłą waszej woli. Ustawiam przy okazji moc w waszych powłokach (ona kształtuje siłę woli), zmieniam układ sił w ciele egzystencjalnym i podpowiadam, jak utrzymać swój potencjał, by wszystko tak wychodziło, jak tego pragniecie. Ogólnie dążę do tego, by ludzie o otwartych sercach mogli stać się w końcu bogami swoich wyborów, by nikt im nie zabierał marzeń i nie zatruwał ścieżek losu ani sobie nie podporządkowywał. Ja nie tylko mówię, jak wygląda związek, że partner stał się jakiś inny, bo to wynika z zastanego układu sił, tylko zmieniam ten układ i wskazuję drogi do nowego. Zło ograniczam lub odcinam, dobru nadaję większą wartość, a na wszystko nakładam wzór duchowy. Dzięki temu ludzie uczą się z wolna jednego: że można, że mogą, że realnym jest stworzenie się tak mocnym i zaradnym, by niemal wszystko w życiu wychodziło. Moja obecność i widzenie są centrowane na budowaniu waszej drogi do szczęścia i do Boga. I tu się w pełni odnajduję.

Oczywiście istnieje więcej różnic między jasnowidzem, a jasnowidzem jednoczeniowym czy wróżką lub tarocistą, rzecz w tym, że tylko jasnowidz jednoczeniowy może wpływać na rzeczywistość energetyczną i duchową, tworząc zmiany w płaszczyźnie fizycznej, co jest automatyczne widoczne w odczycie. Ale tak ogólnie to chodzi pewnie o to, że każda z form pomagania ludziom ma swoje wady i zalety, swoje dobre i złe strony, byle tylko proponujący swoje usługi człowiek robił dokładnie to, o czym zapewnia, bo jak uczy życie, wielu z głośno reklamujących się cudotwórców wcale nimi nie jest.

Jeśli więc zamierzasz przebadać całą swoją przestrzeń i uzbroić się w moc utrzymania wprowadzanych w niej zmian, to dobrze trafiłeś. Odczytamy, jak to wszystko wygląda i jakie masz szanse na utrzymanie ruchu na nowych ścieżkach losu. Ale - uważaj - jak moc swoją stracisz, to nie utrzymasz wirów rzeczywistości i stanie się to, co i inni ci podpowiadali.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
popko.pl 2021