Dziupla

Są to modyfikatory kodów lub modyfikatory przestrzeni. Mają różny zakres, są aktywowane. Dziupla jest małym energetycznym cudem. Ochrania, leczy a więc i przedłuża życie.

Trzeba mieć świadomy wolny wybór. Dziupla działa i działa. Dziupla mnie nie obchodzi – nie działa. Wraca energetyka i uspokojenie – wyciszenie.

Dziupla działa od 50 do 80 lat w zależności jakie przestrzenie likwiduje. (Najpóźniej w ciągu 30 lat wszystkie te miejsca zjednoczą się i to będzie jedna płaszczyzna).

2024.01.01

Od stycznia 2024 r. Dziupla wspiera i działa na jedną osobę. Łączy wszystkie artefakty i przestrzenie w 0-13 wymiarze. Działa na całą przestrzeń.


Plansza czarno - biała

Czarne znaki na białym tle zabezpiecza przed małymi siłami przyrody, przed nawiedzeniem demonicznym, przed duchami, ale nie przed duchem grzesznym, przed liniami wymiarowymi ludzi. Blokuje od dołu. Nawet może czasami wykasować nawiedzenie demoniczne a nawiedzenie duchowe zawsze skasuje.

Plansza kolorowa

Kolorowa plansza zabezpiecza półkę wyżej niż plansza czarno – biała. Blokuje od góry. Plansze wzajemnie się uzupełniają i jest zamknięta całość. Nie może działać na szarą sieć, ale działa na wyższe poziomy.

Jak jest się w dziupli nawet jak jest atak Arlona – Pana Przeciwieństw – atak nie przechodzi. Zabezpiecza nie tylko przed strefą mroku, ale również wyższe poziomy aż do kanału Papierzy wszystko zamyka i tak jak kiedyś Zorga tak teraz Heliora. Opętanie w 40% wyczyści. Likwiduje też choroby, bo pasożyty, nacieki itp. Jest to prawdziwe Święte Miejsce, do którego nie wejdą ze strony ciemności.

Jednak trzeba sobie uświadomić, że Dziupla, jeśli ktoś gdzieś był tylko częściowo wykasowuje, ale jeżeli mieszka i ma Dziuplę to nie musi wypowiadać dwóch zdań i Dziupla go non stop czyści. Dosłownie po chwili człowiek jest w harmonii duchowej. Człowiek może sam – swoimi negatywnymi myślami – rozwalić swoją energetykę, ale w Dziupli nie ma wpływu z zewnątrz.

Trzeba pamiętać, że jak jest takie miejsce to tego oni nie tworzą.

Jak się jest w Dziupli, nie może przyjść żaden atak. Jest ona lepszym zabezpieczeniem niż Jasna Płaszczyzna przez którą przechodzą linie wymiarowe i energie żywiołów.

(Uwaga – to jest jak z pchłą, jak pies przyniesie pchłę do domu to ją ma, ale jeżeli ona się ledwie włosa trzyma to w Dziupli spadnie. Natomiast jak już będą mocno się trzymały np. podłączenie, opętanie to Dziupla nie skasuje)

Dziupla będzie kanałem połączonym z mocą - będą to kanały mocy połączone z miejscem Mocy w Orinie. W przyszłości będzie można działać na człowieka energetycznie, bo on jest z Centrum Mocy połączony tak jakby był fizycznie przy nas. To są przekształcenia planetarne.

Warunek modlitwa raz dziennie, wskoczyć, porozmawiać. Będzie chronić nawet naszych bliskich. Wystarczy wejść do Dziupli, odprężyć się i autentycznie będzie szło takie lustro i wystarczy, że powie się dwa zdania z modlitwy jesteśmy prawdą ....itd. i jest wyczyszczone a w Dziupli nie zaatakują. Będzie się bezpiecznym. To jest modyfikator, który uruchamia to wszystko, a potem Góra i Z.J.P. będą dbali o to, żeby to cały czas funkcjonowało i światło wyczyszczało. Jest to potężne wsparcie.

Nie skasuje całkowitego Opętania i Nawiedzenia i wtedy należy działać.

To jest przygotowywanie ŚWIĘTYCH MIEJSC (SACRUM)

Plansze wiesza się obok siebie w pionie (obojętnie, gdzie góra, gdzie dół ale pionowo. Plansza kolorowa po stronie prawej planszy czarno – białej (czyli jak patrzymy to po naszej lewej stronie). Musi wisieć cały czas, nie wpisuje się w przestrzeń. Nie wypełnia całej przestrzeni życiowej tj. Dziupla. Za pół roku będzie działała na full. Orin może być w innym pomieszczeniu – zależy to też jaką średnicę działania ma Dziupla. Energetyka Dziupli tworzy kulę o średnicy takiej jaką człowiek, który ją posiada może zabezpieczyć.

Np. sprawdzamy na skali od 1-10 na ile metrów tworzymy ochronę - im wyższy mamy rozwój duchowy tym promień działania jest większy. Kowalski ma 10 - 12 metrów. Wy macie kilkadziesiąt metrów np. 80 m.

Dajemy wpisane plansze klientowi i on jest chroniony. Trzeba jednak wpisać energetykę tego człowieka i innych mieszkańców tego domu. Wystarczy, że ma ORIN na ścianie. Dziupla powieszona, przychodzi światło i On wtedy mówi: żeby te osoby tam zamieszkałe zostały zapisane, ale tylko przez ORIN i te osoby zostaną zapisane i są chronione.

Z.J.P. będzie dwa razy w miesiącu przez te Dziuple działał i całe życie je aktywował (12 każdego miesiąca o godz. 20) Od lutego 2009 r. zwyczajny Kowalski wejdzie do Dziupli powie dwa pierwsze zdania z modlitwy i już jest chroniony.

To jest niebywała ochrona. Pierwsze konkretne wsparcie z góry. Dzięki Dziupli człowiek się wzmacnia, wzrasta pewność działania. Wiarą wchodzimy w uwierzenie. Jak mamy uwierzenie to powoli wchodzimy w pewność działania co jest bardzo ważne.

Wpisywanie:

Wyobrazić sobie trójwymiarowe postacie (imiona) osób, które się wpisuje i umieszcza się ich energetykę. Jeżeli nie wpiszemy energetyki danej osoby to na nią nie działa. Można zawsze kogoś dopisać, jeżeli przyjedzie. Kowalski powie, żeby Dziupla działała to będzie działała. W Dziuplę można wpisać od 18 do 20 osób.

Nawet jak są konkretne ataki na Nas to możemy do Orinu wskoczyć, Święty Graal i jesteśmy czyści. Albo w Oceanie Ducha Świętego i jesteśmy wyczyszczeni. Po pobycie w Dziupli uzyskuje się całkowitą harmonię. Nawet poziom harmonii boskiej, która nie została przez Nas wypracowana. Zaczyna się Objawienie. Kiedyś to obejmie cały Świat. Nasza idea wszystko ogarnie.

2021.05.18

Dodaj podziękowania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez popko.pl
Materiały publikowane w serwisie popko.pl mają charakter edukacyjny i paramedyczny, a towary oraz usługi nie stanowią i nie zastępują porady medycznej. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na portalu jest wskazane, tylko i wyłącznie z podaniem aktywnego linka popko.pl jako źródła. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
popko.pl 2021